TriBikeFit

Stap 1 - Intakegesprek

Middels een persoonlijk gesprek bespreken we je doelen, niveau en de verwachtingen die je hebt van de meting. Ook bespreken we eventuele lichamelijke klachten.

Stap 2 - Bewegingsonderzoek

Voor een optimale fietspositie is het belangrijk dat fiets en lichaam op elkaar afgestemd zijn. Het bewegingsonderzoek is dan ook een belangrijk onderdeel om tot een voor jou meest optimale fietspositie te komen. We kijken onder andere naar:
  

Stap 3 - Optimalisatie schoenplaatjes

De fietshouding begint bij de voeten. Hoe zien jouw voeten eruit en waar wordt rekening mee gehouden bij het afstellen? Een correcte positionering van de schoenplaatjes is belangrijk voor het voorkomen van lichamelijke klachten en het zo optimaal mogelijk overbrengen van je spierkracht naar de pedalen. 

Stap 4 - Analyse zijaanzicht

Om de fietspositie zo optimaal mogelijk te willen afstellen, is het van belang dat we je houding tijdens het fietsen bekijken. Je fiets staat hierbij op een smarttrainer. Wat valt op aan je houding? Zijn eventuele klachten zichtbaar? Op deze manier krijgen we een eerste indruk van de huidige situatie. 

Stap 5 – Analyse vooraanzicht

Een rechte kniebeweging zorgt voor een optimale krachtoverdracht op de pedalen en het voorkomt blessures. Daarnaast zorgt het voor meer stabiliteit en een beter pedaalcontact. De schoenplaatafstelling is persoonlijk en moet passen bij jouw bewegingspatroon. Een optimale schoenplaatpositie zorgt voor een optimale fietsbeweging. 

Stap 6 – Analyse achteraanzicht

Bij een stabiele krachtoverbrenging is er een gelijke druk op het zadel. Zien we hier veel compensatie dan kan dat duiden op een ongelijke overbrenging. Waar komt deze compensatie vandaan? 

Stap 7 – Optimalisatie houding

De schoenplaatjes staan goed en de knie beweegt optimaal. Nu gaan we het zadel op de juiste plek zetten. Optimale beenstrekking in combinatie met een uitgebalanceerde voor- achterwaartse positie zorgen voor de optimale fietshouding. 

Stap 8 – Het stuur

Meer aeropositie of toch liever meer comfort? Welke stuurafstelling past het beste bij de nieuwe schoenplaat en lichaamspositie?

Stap 9 – Rapportage

We bespreken de bevindingen uit de meting. Wat zijn de belangrijkste veranderingen en wat zijn de aandachtspunten tijdens het fietsen? Verder krijg je uitleg over eventuele oefeningen gericht op stabiliteit, kracht en/of lenigheid. Naderhand ontvang je een rapport met alle bevindingen, foto’s van je positie (voor en na de analyse) en de afmetingen van je nieuwe fietsafstellingen.